ZONEVREEMD

bouwen van een zonevreemde woning na afbraak bestaande woning en verbouwen van achterliggende stal, 2019